beSmile  - Stomatologiya mərkəzi

beSmile

Stomatologiya mərkəzi


Haqqında

Müasir avadanlıqlarla təhciz olunmuş , yüksək şəraitli stomatoloji klinika. Bütün növ stomatoloji xidmətlər icra olunur, yüksək peşəkarlığa malik həkimlər çalışır.

İcra olunan prosedurlar

Ortopediya 

Ortodontiya

Endodontiya 

İmplantologiya

Paradontologiya

Uşaq stomatologiyasi