Aygun Musayeva - Pediatr - endokrinoloq

Aygun Musayeva

Pediatr - endokrinoloq

Həkimin dərəcəsi : Ali dərəcəli həkim

Təcrübə : 7 il


Haqqında

“Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi nə cür tərbiyə edəcəyiksə, böyüdəcəyiksə ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi bundan asılı olacaqdır”.
Heydər ƏLİYEV

Təhsili

Azərbaycan Tibb Universiteti - Müalicə profilaktika (2011-2017) 
ATU Tədris Terapevtik Klinika - Pediatriya Rezidentura ( 2017-2021) 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Çoçuk Endokrinoloji (2019) 
Gazi Üniversitesi - Çoçuk Endokrinoloji (2021) 

Kurslar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Çoçuk Endokrinoloji obzerver doktor (2019) 
Gazi Üniversitesi - Çoçuk Endokrinoloji obzerver doktor (2021)
ESPE - Europian Society of Pediatric Endocrinologists (2019-dan davam edir)

İcra olunan prosedurlar

0-18 yaş arası xəstələrin hormonal (endokrinoloji) müayinə, müalicə və müşahidəsi
Şəkərli Dİabet 
Tiroid vəzi xəstəlikləri
Hipotireoz
Haşimoto tiroiditi
Hipertireoz
Graves xəstəliyi
Hipopituarizm
Böyümə hormonu əksikliyi 
Boy qısalığı səbəbləri
Erkən cinsi inkişaf
Prematur telarxe

Prematur menarş
Prematur adrenarş
Gecikmiş Cinsi İnkişaf
Puberta prekoks
Puberta tarda
Polikistik over sindromu (PKOS)
Hirşutizm (tüklənmə)
Kongenital adrenal hiperplaziya (KAH)
Adrenal (Böyrəküstü vəzi) çatışmazlıq
Şəkərsiz diabet
Uyğunsuz ADH ifrazı
Raxit xəstəliyi
D vitamini əksikliyi
Hipofosfatemik raxit
Osteogenezis imperfekta (şüşə sümük)
Osteopetrozis
Hipoqlikemiya 
Polidipsiya
Poliuriya 
Endokrin müayinə testləri

 •             Erkən cinsi inkişaf
 •             Boy qısalığı 

Tanner mərhələsinin
Sümük yaşına və ailə potensialına uyğun təxmini yetgin boyun hesablanması

Xəsdəliklərin Müalicəsi

Hipotalamo-hipofizar xəstəliklər

 • Pan-/ Hipopituarizm
 • Böyümə hormonu əksikliyi
 • İdiopatik boy qısalığı

Tiroid və paratiroid vəzin xəstəlikləri

 • Anadangəlmə hipotireoz
 • Haşimoto tireoditi
 • Mərkəzi Hipotireoz
 • Graves tireoditi
 • Hipoparatireoz
 • Vitamin D hipovitaminozu

Böyrəküstü vəzin xəstəlikləri

 • Böyrəküstü vəzin çatışmazlığı
 • Kongenital adrenal hiperplaziya

Uşaqlarda Cinsi İnkişafın erkən olması və ləngiməsi

 • Puberta prekoks
 • Puberta tarda

Yeniyetmələrdə pkos
Şəkərli diabet tip 1 və tip 2, Mody
Şəkərsiz Diabet
Uyğunsuz ADH sindromu

 

 

 

İş Təcrübəsi

Uşaq endokrinoloji xəstəlikləri üzrə Türkiyə (Samsun OMÜ, Ankara Gazi üniversiteti) və Azərbaycanda 3 illik təcrübəyə sahibəm.