Uşaqlarda yüksək qan təzyiqi

Uşaqlarda yüksək qan təzyiqi

Müəllif: Aygun

Tarix: 22 May.2022

🚩Uşaqlarda qan təzyiqinə 3 yaşından başlayaraq rutin müayinədə baxılmalıdır. 

🚩Qan təzyiqinin yaş və cinsə uyğun persentillərində 95persentildən yuxarı olması hipertenziyanı sayılır.

🚩Uşaqlarda hipertenziya əsasən böyrək və sidik çıxarıcı sistemdə yaranan patologiyalarla bağlı yaranır.

🚩Sön dövrlərdə piylənməyə bağlı yaranan hipertenziya hallarınım da sayında artım görülür.

♦️♦️♦️Endokrinoloji xəstəliklərdən hipertenziyaya səbəb ola biləcək xəstəliklər də hipertenziyalı uşaqlarda yoxlanılması nəzərdə tutulmalıdır: 

🔴Hipertireoz

🔴Kuşinq sindromu

🔴Kongenital adrenal hiperplaziya

🔴Birincili (primary) Aldosteronizm

🔴Şəkərli diabet

🔴Hiperkalsemiya

🔴Birincili (primary) hiperparatireoz

🔴Feoxromasitoma