Hansı şikayətlər endokrin xəstəliyini bildirir?

Hansı şikayətlər endokrin xəstəliyini bildirir?

Müəllif: Nadirə

Tarix: 12 Oct.2021

Endokrin vəzilərin sintez etdikləri hormonların normadan az və ya çox qana atılması xəstədə endokrin pozğunluğa xas olan şikayətlər yaradır:

Böyümə və inkişaf geriliyi
Qadınlarda tüklənmə və menstrual pozğunluq
Artıq çəki , striyalar, normadan artıq tərləmə
Piqmentasiyada artış (dəri rənginin tündləşməsi)
Şəkər yüksəkliyi və şəkər düşmə halları 
Qadınlarda süd vəzilərindən süd gəlmə
Təzyiq yüksəkliyi, səbəbsiz çəki itirmə
Kişilərdə süd vəzi böyüməsi və s. 

Uşaq və böyüklərdə endokrinoloji xəstəliklərin vaxtında aşkar edilməsi gələcəkdə yarana bilən bir çox fəsadların qarşısınl alır.