Böyrəyin Multikistoz displaziyası

Böyrəyin Multikistoz displaziyası

Müəllif: Toğrul

Tarix: 30 Sep.2021

Son zamanlar çox rast gəlinən böyrəyin Multikistoz displaziyası yəni anadangəlmə böyrək toxumasnının böyük kistalardan ibarət olması və böyrək funksiyasının olmamasıdır.
Yenidoğlmuş körpədə getdikcə qarnında yaranan şişkinlik şikayəti ilə valideyinləri müraciət etmişlər. Apardığımız diaqnostik müainələr zamanı Sağ tərəfli Böyrəyin Multikistoz displaziyası olduğu görüldü. 
Getdikcə böyüdüyünə görə planlı hazırlanaraq. Laparoskopikəməliyyat icra etdik. Qarında kəsik açmada funksiyası olmayan kistakardan ibafət böyrək çıxarıldı.